ELASTIKOEMPORIKI AE
elastikoemporiki

An. Romilias 2,
P.C. 57 009 Kalochori Thessaloniki
Tel: 2310 752639 / 2310753746
Fax: 2310 752925
E-mail: [email protected]
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 058283804000

Contact form