Home / Νέα / Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού για τις φανέλες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (21/06/2024 – 03/07/2024)

Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού για τις φανέλες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (21/06/2024 – 03/07/2024)

post-eurolega-V3-1080x900

Η Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε., με έδρα Ιφιγενείας – Δήμητρος – Καλλικλέους, Αθήνα 10442, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 961901000) και η Ελαστικοεμπορική Α.Ε., με έδρα Αν. Ρωμυλίας 2, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 57009, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 58283804000) (στο εξής: «διοργανώτριες εταιρείες») διενεργούν προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (στο εξής: «διαγωνισμός»).

Γενικές Πληροφορίες

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά οι διοργανώτριες εταιρείες, ως διαχειριστές των σελίδων Meidanis_Sofos_Tires και Elastikoemporiki. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνονται αποκλειστικά οι διοργανωτές και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Διαδικασία και Όροι Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:

 1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα των εταιρειών, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού: https://mstires.gr/
 2. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του συμμετέχοντα στις σελίδες Instagram των διοργανώτριων εταιρειών https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/ και https://www.instagram.com/elastikoemporiki/. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι διοργανώτριες εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και το δώρο θα δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στις διοργανώτριες εταιρείες.
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: α) Μεταβούν στις σελίδες Instagram των διοργανώτριων εταιρειών και να πατήσουν Follow σε αυτές: https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/ και https://www.instagram.com/elastikoemporiki/. β) Να πατήσουν Like στην ανάρτηση του διαγωνισμού. γ) Να κάνουν σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού το όνομα της ομάδας της οποίας επιθυμούν να κερδίσουν την εμφάνιση (Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός) αναφέροντας επίσης το όνομα ενός (1) φίλου τους (Tag). Επιπλέον συμμετοχές θεωρούνται τα σχόλια με «tag» διαφορετικά άτομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι να διαβάσουν και να αποδεχθούν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα των διοργανώτριων εταιρειών: https://mstires.gr/.
 5. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 21/06/2024, ώρα 15:00 έως και την Τετάρτη 03/07/2024, ώρα 23:59. Μετά την λήξη της διαδικασίας του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Πέμπτη 04/07/2024, από την οποία θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από μία εμφάνιση του παίχτη του Ολυμπιακού Παπανικολάου (μέγεθος XL) και του παίχτη του Παναθηναϊκού Σλούκα (μέγεθος XL). Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού όπως έχει ορισθεί παραπάνω.
 6. Οι διοργανώτριες εταιρείες θα ενημερώσουν τους νικητές του διαγωνισμού ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς τους στο Instagram αμέσως μετά την διενέργεια της κλήρωσης. Οι νικητές του διαγωνισμού θα πρέπει να δηλώσουν τα προσωπικά του στοιχεία στις διοργανώτριες εταιρείες του διαγωνισμού ως την Δευτέρα 08/07/2024 και ώρα 23:59 (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας). H ταυτοποίηση των τυχερών νικητών είναι υποχρεωτική για την παραλαβή του δώρου.
 7. Στην περίπτωση που οι νικητές δεν μπορούν να εντοπιστούν ή δεν έχουν ανταποκριθεί κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης τους από τις διοργανώτριες εταιρείες ως τις 08/07/2024 και ώρα 23:59, χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου του διαγωνισμού και οι διοργανώτριες εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη απέναντί τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως για παράδειγμα με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά την ελεύθερη διακριτική τους ευχέρεια.
 8. Οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις για παραβίαση των όρων του διαγωνισμού. Επιπλέον, οι διοργανώτριες εταιρείες δικαιούνται να μην αναγνωρίσουν τις νίκες των συμμετεχόντων (σε περίπτωση που οι παραβάτες έχουν ήδη αναδειχθεί νικητές).
 9. Με δεδομένο ότι οι διοργανώτριες εταιρείες, θα προβούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από των διοργανώτριων εταιρειών, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από τις ίδιες τις διοργανώτριες εταιρείες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορούν να διορίσουν οι διοργανώτριες εταιρείες κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά των διοργανώτριων εταιρειών εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τις διοργανώτριες εταιρείες να ασκήσουν οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι διοργανώτριες εταιρείες από την πλευρά τους δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.
 10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς των δώρων σε χρήματα. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωση τους με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρονται χρονικά.
 11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά των διοργανώτριων εταιρειών.
 12. Οι διοργανώτριες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν ή να ματαιώσουν το διαγωνισμό, οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή/και την κλήρωση, να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους αυτού και της κλήρωσης, να μεταβάλουν το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και της κλήρωσης, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του ή να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα με άλλα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
 13. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα των διοργανώτριων εταιρειών: https://mstires.gr/.